Historiek van ons bedrijf

Januari 1972

Oprichting van “Nuyts Ferdinand” (eenmanszaak) gelegen Soef 44 te Balen. Na het overlijden van zijn toenmalige werkgever, besloot Ferdinand (Nand) zelfstandige te worden en zette hij de eerste stappen in het duister.

1 mei 1976

De firma werd langzaam groter waardoor niet alleen de omzet maar ook het aantal personeelsleden steeg. De zonen (Nuyts Leon & Nuyts Marcel) van Nand werden al vlug mee ingeschakeld en kregen in 1976 een vaste stek binnen de firma waardoor de oprichting van “Nuyts Ferdinand en zonen” ontstond.

23 juli 1987

Wegens toenemende werkzaamheden beslist de familie een naamloze vennootschap op te richten en de firma zal vanaf heden “ELEKTRICITEITSWERKEN NUYTS NV” noemen.

Oktober 1989

Al vlug werd de woning van Nand en Fien met achterliggende garage te klein. Het stockeren van alle machines en voertuigen verliep niet meer op ordentelijke wijze en een nieuwe vestiging drong zich op. In Oktober 1989 werd het gloednieuwe gebouw van ELEKTRICITEITSWERKEN NUYTS NV ingewijd, gelegen Soef 42 te Balen. Sindsdien heeft het bedrijf zijn bedrijfsactiviteiten ook uitgebreid met het verkopen van elektrisch materiaal. In het nieuwe bedrijfspand met burelen en opslagruimte bevindt zich een winkelruimte die actief inspeelt op de doe-het-zelf markt in de omgeving van Balen.

Augustus 1999

In augustus 1999 wordt de bedrijfsruimte uitgebreid met een opslagruimte liggend achter het bestaande gebouw met een opslag capaciteit van 270 m².

2004

In 2004 wordt een hoogwerker aangekocht zodat het plaatsen, nazicht en herstellingen van buitenverlichting een volwaardige activiteit kon worden binnen het bedrijf.

2008

Binnen de huidige bestuursleden wordt er steeds intenser nagedacht over de lange termijn visie van ELEKTRICTEITSWERKEN NUYTS NV, veranderingen worden noodzakelijk om deze te garanderen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe bedrijfsstructuur met het indienstreden van Wim Nuyts en Geert Nuyts (de derde generatie in een familie van elektrotechnische installateurs) als bijkomende bestuurders van ELEKTRICITEITSWERKEN NUYTS NV. Dit als invulling voor het verder zetten van alle bedrijfsactiviteiten gedurende de volgende jaren. Met een garantie voor klanten en personeel van de bedrijfscontinuïteit op lange termijn.

2009

Gans het verwerkingsproces van alle facetten binnen de verschillende bedrijfsactiviteiten gaande van offertes tot facturen, het opvolgen van bestelling tot de verwerking en het stockbeheer van de verschillende producten, nacalculatie en andere toepassingen worden geïmplementeerd op één algemeen software. Hierdoor kan er nog efficiënter, sneller en uniform gereageerd worden op alle vragen van onze klanten. 

2010

Toenemende veiligheidseisen bij diverse klanten en bedrijven motiveert ELEKTRICITIETWERKEN NUYTS NV het behalen van VCA certificaat. Dit biedt het bedrijf de mogelijkheid steeds intenser te gaan samenwerken met bestaande klanten. Ook het leggen van contacten met bedrijven waar de veiligheidsvoorschriften en eisen zeer hoog zijn behoren vanaf nu tot de mogelijkheden van ELEKTRICITEITSWERKEN NUYTS NV.

2012

Om de toenemende administratie die bij de vele projecten nodig zijn het hoofd te kunnen bieden is er een verandering aan het roer binnen Elektriciteitswerken Nuyts nv. Jo Nuyts komt bij in het bedrijf en zal zich toespitsen op de automatisering en administratieve afhandeling van de lopende en toekomstige projecten. Verdere uitbreiding op het terrein is er met bouw van een garages voor het stallen van bedrijfsvoertuigen.

2013

Inspelend op de toenemende digitalisering lanceert Elektriciteitswerken Nuyts nv een nieuwe website met aangepaste lay-out voor smartphones en tablets. Hieraan gekoppeld is een webshop beschikbaar voor bedrijven. In de toekomst zal deze naar de particuliere markt uitgebreid worden.

2014

In 2014 heeft Elektriciteitswerken Nuyts nv gewerkt aan de invoering van de VCA**. Door de toenemende vraag bij verschillende opdrachtgevers naar veiligheidseisen werd dit in de loop van 2014 geïmplementeerd.

2015

Elektriciteitswerken Nuyts behaalde in 2015 niet enkel het VCA** certificaat, maar ook het ISO9001 kwaliteitscertificaat. Daarnaast richtten de bestuurders een nevenbedrijf op specifiek voor de bouw van elektrische borden, nl. Kempische Bordenbouw. Eind 2015 zijn we verhuisd naar een nieuw bedrijfspand met een nog grotere stockageruimte.